WATERLINIEPAD

Op 3 maart van dit jaar zijn we in Weesp begonnen aan het Waterliniepad. De eerste etappe brengt ons naar het imposante vestingstadje Naarden, waar jaarlijks met Pasen in de grote kerk, de over de landsgrenzen beroemde Matheus Passion van Johannes Sebastiaan Bach wordt gezongen. Nergens te wereld wordt vóór de Pasen zo vaak en intens de Mattheus- of Johannes Passion opgevoerd dan in Nederland.

 

De route wordt beschreven in een uitgave van Wandelplatform-LAW, Amersfoort, 2004, ISBN 90-70068-61-7.

Geïnteresseerd in de geschiedenis en de betekenis van de Hollandse Waterlinie bekijk dan de video.

Als je hier klikt kan je de Linie op Google maps bekijken,

Leuke ideeën voor uitstapjes doe je op in de folder Ontdek de nieuwe Hollandse Waterlinie, uitgegeven door Utrecht Toerisme & Recreatie en Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Op de site van het nationaal project de Hollandse Waterlinie vind je actuele informatie over de Waterlinie, de betekenis en de ligging van de forten en wat er zoal te doen is. Zeer de moeite waard, om je te oriënteren voorafgaand een bezoek.

Weesp – Naarden
Naarden(Bussum) – Utrecht

Klik hier voor de volledige kaart op Wandelnet voor wandelend Nederland.

Het ontstaan van de Waterlinie                                                       
Het concept voor een waterlinie dateert van 1589. In dat jaar kreeg prins Maurits van de Staten van Utrecht en Holland opdracht te onderzoeken hoe de jonge Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden zo efficiënt mogelijk kon worden verdedigd. Een waterlinie leek de oplossing, waarbij de geografische omstandigheden optimaal werden benut. Daar waar hoog Nederland overgaat in laaggelegen poldergebied is het tamelijk eenvoudig om land onder water te zetten. Dit kan door het openzetten van sluizen of het doorsteken van dijken. Prins Maurits zou destijds gezegd hebben dat hij het land met zo’n waterlinie en slechts tienduizend man tegen de ‘gansche werelt’ zou kunnen verdedigen.

Oude Hollandse Waterlinie      

De Waterlinie werd voor het eerst benut op het hoogtepunt van onze Gouden Eeuw. In 1672, een rampjaar, werd ons land door een immense overmacht aan Franse troepen aangevallen. Op het allerlaatste moment besloten de Staten van Holland en stadhouder prins Willem III de Waterlinie in werking te zetten. De unieke Hollandse formule bleek een succes. De Oude Hollandse Waterlinie bracht de Franse opmars tot stilstand. Hierna besloot men om haar tot hoofddefensie van Nederland te maken.Tussen 1815 en 1885 onderging het verdedigingsstelsel een flinke verbetering; de Nieuwe Hollandse Waterlinie werd aangelegd. Het verschil met de Oude Hollandse Waterlinie was dat de Linie nu ook de stad Utrecht beschermde. De Linie was ook beter bestand tegen moderne aanvalswapens. De Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft haar waarde als verdedigingslinie nooit echt kunnen bewijzen, maar is wel drie keer (gedeeltelijk) in staat van verdediging gebracht. De eerste keer was in 1870 toen de Frans-Duitse oorlog dreigde uit te draaien op een Europese oorlog. De tweede keer was tijdens de Eerste Wereldoorlog en de laatste keer in 1939 toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak.

(bron: http://www.hollandsewaterlinie.nl).