Stolwijk – Berkenwoude

Het leidt geen twijfel. De aarde warmt op. Het klimaat verandert. De oorzaak is gissen, maar gezond verstand zegt dat de groei van de wereldbevolking en de uitstoot van gassen door de mens en menselijke activiteiten de boosdoener is. Maar van een breed gedragen wetenschappelijk causaal verband is nog geen sprake. Vandaag lopen we op de eerst dag in november, onder een strak blauwe lucht, met een laag staande zon, luchtig gekleed van Stolwijk naar de kruising Kerkweg en Wellepoort (Berkenwoude-Gemeente Bergambacht). Een korte, ingelaste wandeling, vanwege het mooie nazomer weer. We zijn nog brak van de avond er voor.

De tocht voert dwars door het Groene hart, over de Elserkade en langs de Wetering, die haaks op de kade staat. Het pad loopt eerst door open grasland en daarna op een kade, links en rechts omzoomd met loofhout. In de sloten drijft een dikke laag kroos en er staat volop riet, met daartussen sigaren. In het land rusten de zwanen en foerageren de ganzen. Vanuit Stolwijk volgen we de oude route tussen de lintbebouwing, Benedenkerk en Benedenheul. Na Benedenheul nemen we het pad door de weilanden. Op de kruising lunchen we, gadegeslagen door herkauwende koeien aan de overkant, gezeten op een bank in de volle zon. Het is heerlijk.

Berkenwoude – Oudekerk aan de IJssel